Výsledky mzdové studie 2019 pro Českou republiku


Těšíme se na Vaši objednávku!

Označte prosím odpovídající jazykovou verzi a vyplňte Vaše kontaktní údaje. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.


Studie odměňování Česká republika 2019

Studie odměňování 30 000kč / 1 100€
v češtině v angličtině/němčině

Při objenání více jazykových verzí zaplatíte cenu jedné jazykové verze +35%.


Výsledky studie odměňování 2019 důkladně mapují mzdové náklady, systém benefitů a jejich vývoj v České Republice. Nyní si můžete zakoupit výstup tohoto výběrového šetření, které vychází pravidelně 1x ročně již od roku 2000.

Studie k odměňování v České republice 2019

Studie1 Studie2
  • Vydání v českém, německém i anglickém jazyce.
  • Studie nabízí 76 zkoumaných pozic a pokrývá tak nejdůležitější pozice na úrovních jak vedoucích pracovníků, tak odborníků převážně z oblasti výroby, logistiky a maloobchodu.

Upozornění: Materiál obsažený v této publikaci je důvěrný a je určen výhradně pro příjemce. Předávání studie dalším osobám nebo její využití pro třetí osoby (např. v rámci poradenských projektů) – ani po částech – není dovoleno. Rozšířené užívací právo umožňuje třetím osobám pracovat se studií, pokud je to v souvislosti s pracemi určenými pro příjemce. Rozšířené užívání opravňuje použít údaje ze studie (např. v rámci poradenských projektů) pro třetí osoby. Pokud máte zájem o rozšířené užívací právo, obraťte se, prosím, na nás. Ceny zde uvedené se vztahují na jednoduché užívací právo.Pro Vaše případné dotazy jsme Vám rádi k dispozici:

Kienbaum Management Consultants
Lazarská 5
110 00 Praha 1
Tel.: +420 723 993 678
E-mail: ondrej.rutkovsky@kienbaum.com

Zde naleznete další informace: http://verguetungsportal.kienbaum.com